Vassbonn i Geithus.
Til venstre ses gården Stalsberg der den første Stalsberg skolen var.
Til høyre Bentsborg (bensinstasjon her nå)

Arkiv

Her vil du finne «gammel moro»: programmer fra tidligere år og referater fra foredrag eller turer.

Foredrags referater

2. april 2019

Malle Eken Tandberg

Det tekstile arbeidsåret i det gamle bondesamfunnet.

Les det morsomme foredraget til Malle Eken.

Se bilder på facebook

Noe av utstillingen til Malle

6. mars 2018

Åsmund Pettersen

4. april 2017

Hans Petter Evensen

6. september 2016

Christpher Bye

1. september 2015

Thor Gotaas

7. oktober 2014

Randi Skyllingstad

2. november 2014

Petter Øijord

4. februar 2014

Camilla Otterlei

2. april 2013

Sverre Mørkhagen

Utvandringen til Amerika. Moinger, sigdøler og lierfolk er nevnt spesielt.

 

6. november 2012

Sven Elling Nordalen

21. august 2012

Bjørn Hovde

6. mars 2012

Torbjørn Greipsland

 

6. november 2012

Sven Elling Nordalen

7. februar 2012

Arne Kr. Hovde

Møter og arrangementer 1977-2013

Wermund Skyllingstad lagde en imponerende oversikt over møter og arrangementer i årene 1977-2013. Les oversikten

Program for tidligere år

Turer

August 2017: Kjerratmuseet i Åsa

August 2007: Midgard Vikingsenter på Borre

Juni 2003:
Finnskogen

Gamle nyheter

Møte på Folkvang 2. mai med Halvor Hartz

Halvor Hartz vet mye om hva som skjedde på Modum under krigen. Han har blant annet skrevet boka «Modum og Sigdal under andre verdenskrig». Nå har historielaget oppfordret ham til å fortelle om «Moinger i krigen«.