Om laget

Modum historielag arrangerer møter på Folkvang (bildene ) i Geithus hver måned unntatt desember, januar, juli og august. Vi møtes første tirsdag i måneden. Da er det foredrag, kaffe og kaker.

I begynnelsen av året planlegger styret årets program og kontakter. foredragsholdere. Programmet blir da sent til medlemmene sammen med innkallelsen til årsmøtet i februar.

Tillitsvalgte i 2022

Styret

Eva Gundersen (leder, sekretær, kasserer og medlemsansvarlig)

Håkon Fredriksen (fungerende nestleder)

Signe Thunestvedt

Torhild Grøterud

Ann-Katin Bjørno,  ny 2022

 

Møtekomite

Aslaug Hovde
Anne Haslestad
Anna Lise Fredriksen
Birgit Bjerknes
Brita Hjelmeset
Gerd Helene Klepzig
Håkon Fredriksen
Roar Moen
Bård Stang (vara)
Torhild Grøterud (vara)

 

 

Revisorer:

Bjørn Hovde
Marit Grimnes

 

Valgkomite:

Arnt Berget
Grete Bjertnæs

 

Andre hjelpere:

Christoffer Bye (Regnskapsfører)
Steinar Meen (Dataekspert)

Redaksjonen i
Gamle Modum 2022

(Det er mange nye i redaksjonen. Hvem som vil gjøre hva, er ikke klart ennå.)

 

Erling T. Scheen
Hanne Martinsen
Bjørg Myhre
Kari Edgren Ødegård
Tor Dag Kongsrud
Trine Bjørnstad (kommer antagelig inn etter hvert)
Eva Gundersen og Arnt Berget (bytter på)
Jon Mamen (fortsetter et år til som rådgiver)
Andreas Øvergaard (fortsetter kanskje)

Logoer

Logoen på disse nettsidene

På nettsidene trengte man en logo som var enkel og som kunne brukes både i sidehodet og på fanen i nettleseren. Denne elgen til venstre er et utkast som blir brukt inntil videre.

 

Den er laget med inspirasjon fra hellerristningene i Katfoss. Hovedinspirasjonen er bildet i boka til Christopher Bye, Mitt Barndomsrike, øverst på side 21.

Logo Old English

En logo som er brukt en del

Logoen er lagets navn, Modum Historielag, i  skrifttypen Old English Text MT.

Ny logo

Denne logo ble tegnet for et par år siden, men er vel lite brukt under pandemien. Også her er det brukt skrifttypen Old English Text MT.

“For å forstå nåtida, må man også kjenne sin historie.”