Om laget

Modum historielag arrangerer møter og turer

Det er foredrag på Folkvang i Geithus hver av månedene, februar, mars, april, mai, juni, september, oktober, november. unntatt desember, januar, juli og august. Vi møtes første tirsdag i måneden. Da er det foredrag, kaffe og kaker.

I begynnelsen av året planlegger styret årets program. Programmet blir da sent til medlemmene sammen med innkallelsen til årsmøtet i februar.

Tillitsvalgte i 2023

Styret

Eva Gundersen (leder, sekretær, kasserer og medlemsansvarlig)

Håkon Fredriksen (fungerende nestleder)

Signe Thunestvedt

Torhild Grøterud

Ann-Katin Bjørno

Møtekomite

Aslaug Nicoline Hovde
Anne Margrethe Haslestad
Anna Elise Fredriksen
Birgit Bjerknes
Brita Hjelmesæth
Gerd Helene Klepzig
Håkon Fredriksen
Roar Moen


Bård Stang (vara)
Torhild Grøterud (vara)

Revisorer:

Bjørn Hovde
Sven Bjørn Hovde

 

Valgkomite:

Arnt Berget
Grete Bjertnæs

 

Andre hjelpere:

Christoffer Bye (Regnskapsfører)
Steinar Meen (Dataekspert)

Redaksjonen i
Gamle Modum 2022

(Det er mange nye i redaksjonen. )

 

Kari Edgren Ødegård (leder)
Bjørg Nævra Myhre
Hanne Martinsen

Erling T. Scheen
Tor Dag Kongsrud

 

Jon Mamen har vært med dette året som mentor.

Årets brev til medlemmene

Hvert år sendes det ut er brev til alle medlemmer før årsmøtet i februar. Her kan dere lese årsrapporten for 2022, program for 2023, tillitsvalgte i 2023.

Les årets brev

Logoer

Logoen på disse nettsidene

På nettsidene trengte man en logo som var enkel og som kunne brukes både i sidehodet og på fanen i nettleseren. Denne elgen til venstre er et utkast som blir brukt inntil videre.

 

Den er laget med inspirasjon fra hellerristningene i Katfoss. Hovedinspirasjonen er bildet i boka til Christopher Bye, Mitt Barndomsrike, øverst på side 21.

Logo Old English

En logo som er mye brukt en del

Logoen er lagets navn, Modum Historielag, i  skrifttypen Old English Text MT.

Stor logo

Denne logo ble tegnet for et par år siden, men er vel lite brukt.

Også her er det brukt skrifttypen Old English Text MT.

“For å forstå nåtida, må man også kjenne sin historie.”