Bygdemusikksamlinga til Thure Lund

Et første mål var nådd da kultursjefen hadde funnet musikken til Thure i arkivet: 3 sett med 25 kasetter

På 1970- og 80-tallet så samlet Thure Lund inn bygdemusikk fra Modum på musikkassetter. Noe gjorde han ved å gjøre opptak av musikere eller komponister med sin egen kassettspiller. Noe ble tatt opp fra radio og noe er kanskje kopier av utgitt musikk. Han samlet også inn tilhørende materiale, som noter, bilder og annet skriftlig materiale.

I 1985 brukte Thure Lund dette materialet og gav ut boka «Toner fra Modum».

I 2006 gav Thure Lund samlinga til Modum kommune. Hans ønske var at denne musikkskatten skulle bli tilgjengelig for alle.

I ca. 2011 så digitaliserte Folkemusikksenteret i Buskerud samlinga. Der har de også en kopi av det øvrige materialet som noter, bilder og notater.

Se oversikten over kassetter, musikere og melodier.

Se i «Toner fra Modum»

Les mer om Thure Lund

Publisering av musikken

I 2022 fikk historielaget en kopi av ca. 30 lydfiler av Folkemusikksenteret. Vi har så smått begynt arbeidet med å publisere denne musikken. Noe er publisert, men vi må hente inn en del tillatelser fra etterkommere og andre rettighetshavere først.