Bygdemusikksamlinga til Thure Lund

Et første mål var nådd da kultursjefen hadde funnet musikken til Thure i arkivet: 3 sett med 25 kasetter

Bygdemusikk samlet av Thure Lund

På 1970- og 80-tallet så samlet Thure Lund inn bygdemusikk fra Modum på musikkassetter. Noe gjorde han ved å gjøre opptak av musikere eller komponister med sin egen kassettspiller. Noe ble tatt opp fra radio og noe er kanskje kopier av utgitt musikk. Han samlet også inn tilhørende materiale, som noter, bilder og annet skriftlig materiale.

I 1985 brukte Thure Lund dette materialet og gav ut boka «Toner fra Modum».

I 2006 gav Thure Lund samlinga til Modum kommune. Hans ønske var at denne musikkskatten skulle bli tilgjengelig for alle.

I ca. 2011 så digitaliserte Folkemusikksenteret i Buskerud samlinga. Der har de også en kopi av det øvrige materialet som noter, bilder og notater.

Katalog over musikken

Se i «Toner fra Modum»

Les mer om Thure Lund

Publisering av musikken

I 2022 fikk historielaget en kopi av ca. 30 lydfiler av Folkemusikksenteret. Planen er å gjøre musikken tilgjengelig her på denne siden slik at interesserte kan spille eller laste ned musikken. For å kunne gjøre det må vi innhente tillatelser fra etterkommere og andre interessenter. Det vil ta tid, men noe kommer kanskje snart.

Musikere

Modum kommune lagde kopier av musikkassettene til Thure. Det ble 25 nummererte kassetter.

Denne listen viser disse og hvilken musiker innholdet er fra. Klikk for å se full registrering av innholdet.

 1. Ragnvald Borgen
 2. Leif Dahlen og Nils Raaen
 3. Andreas Finsrud
 4. Olaf Frydenlund
 5. Hans Olsen Gomnæs
 6. Harald Hagen
 7. Karsten Hansen
 8. Kristian Heggenhaugen
 9. Arthur Honerud
 10. Karl Hovde og Ragnvald Nordaas
 11. Hans Kleven
 12. Erik Korsbøen

13. Anders Olsen Liverud
14. Rudolf Lund
15. Thure Lund
16. Thorleif Myhre
17. Karsten Presterud
18. Kristian Røste
19. Leif Skøien

20. Kristen Stenseth
21. Ole Svenneby
22. Olav Tandberg
23. Gunvald Winaasen
24. Diverse viser
25. Diverse komponister

Modum gammeldansorkester - Startet 1976
Foran fra venstre: Magnus Mellesmo, Rudolf Lund, Thure Lund
Bak fra v.: Ragnvald Borgen, Arvid Gunnerud, Jan Tholpinrud, Thorleif Myhre

Nedenfor vises bilder av noen av musikerne i samlinga til Thure Lund. Bildene er fra boka «Toner fra Modum».

Karsten Presterud med enrader
Felene fra Erik Korsbøen med feleskrin fra 1822
Andreas Finsrud med to selvlagde feler
Leif Skøyen
Gunvald Winaasen
Ragnvald Borgen, " Møllerens" sønnesønn
Thure Lund
Foto Anne Marie Lund