Om laget - Arkiv fra 2022

Tillitsvalgte i 2022

Styret

Eva Gundersen (leder, sekretær, kasserer og medlemsansvarlig)

Håkon Fredriksen (fungerende nestleder)

Signe Thunestvedt

Torhild Grøterud

Ann-Katin Bjørno

 

Møtekomite

Aslaug Hovde
Anne Haslestad
Anna Lise Fredriksen
Birgit Bjerknes
Brita Hjelmeset
Gerd Helene Klepzig
Håkon Fredriksen
Roar Moen
Bård Stang (vara)
Torhild Grøterud (vara)

 

Revisorer:

Bjørn Hovde
Marit Grimnes

 

Valgkomite:

Arnt Berget
Grete Bjertnæs

 

Andre hjelpere:

Christoffer Bye (Regnskapsfører)
Steinar Meen (Dataekspert)

Redaksjonen i
Gamle Modum 2022

(Det er mange nye i redaksjonen. )

 

Kari Edgren Ødegård (leder)
Bjørg Nævra Myhre
Hanne Martinsen

Erling T. Scheen
Tor Dag Kongsrud

 

Jon Mamen har vært med dette året som mentor.