Gamle Modum - Alle artikler

Temabasert oversikt

I Gamle Modum 2003 hadde Kristian Linnerud en oversikt over alle artiklene i bladet fram til 2002-utgaven. Wermund Skyllingstad videreførte arbeidet fram til og med 2017. Steinar Meen oppdaterer den nå. Oversikten er alfabetisk på tema og svært nyttig for de som søker spesiell informasjon. 

 

Oversikten kan skrives ut på papir. Da får man 38 sider som man kan bla i. Andre vil foretrekke å lese den på en dataskjerm. Da kan man også bruke en vanlig søkefunksjon. 

Oversikten er i tre varianter: Temabasert, kronologisk og forfatterbasert.