Boplasser på Modum

I 2021 prøver vi å dra i gang aktivitet rundt boplasser og setrer i Modum. Det har ikke vært aktivitet i historielaget det siste året på grunn av pandemien. Dette blir et forsøk på digital aktivitet.

Tur til Hogget i 1992

I 1992 hadde historielaget og bondelaga en tur til Hogget. Wermund Skyllingstad skrev en fyldig protokoll. Den har vi nå funnet fram igjen.

Blåfargeverket medvirket til at mange tjente penger til å kjøpe egen jord. Jorda på Modum blei sterkt oppstykka med en tallrik småbrukerstand. Ca. 1830 var halvparten av bruka for småbruk å regne, antagelig den høyeste andelen i i hege Norge.

Les protokollen fra turen her.

Boplasser på Snarum

Snarum koboltvært var i drift fra 1822 til 1848. Det påvirket bosetningen og mange boplasser ble etablert i den perioden.

Arnt Berget har registrert 142 boplasser og andre kulturminner. I tabellen nedenfor er disse listet opp.

Kart og håndskrevet oversikt

Liste over boplassene

(Klikk på Reg.-nummeret for å se på den håndskrevne registringen for boplassen.)

(Denne lista kan du også se i Lokalhistoriewiki - Boplasser på Snarum. Anbefalt.)

REG.GårdGNRBRN NAVN/LOK.-Mer
1146KorsbøenHallerdalsbråten--
2146KorsbøenØvre Hallerdalen--
3146KorsbøenNedre Hallerdalen--
4146KorsbøenHåvaldsrud--
5146KorsbøenHåvaldsrudplassen--
6146KorsbøenDam-mølle-tømmerrenne--
7146Korsbøenbnr 3. Ødegården--
8146Korsbøenbnr 20. Bergtun--
9146KorsbøenHalvorsødegården--
10146KorsbøenØdegården bnr 4--
11146KorsbøenSkomakerødegården--
12146Korsbøenbnr 2, Føykjemoen--
13146Korsbøennr 6, Nordre Kvernelven--
14146KorsbøenSøndre Kvernelven--
15146Korsbøenbnr 1-2, Kvernelva Vandfall--
16146Korsbøenbnr 2, Heggebekk--
17146KorsbøenHeggebekkmoen--
18147SvendsbyBriskemyrplassen--
19146Korsbøenbnr 2, Hølabråtan--
20147Svendsby(Svartfjellplassen?)--
21147Svendsbybnr 10, Møllastua--
22147Svendsbybnr 10, Sundet--
23147SvendsbySvendsbysetra og Glorud--
24147SvendsbyNordhagan--
25147SvendsbyGruvetråkka Svartfjell--
26148Langerudbnr 1, Velta nordre--
27148Langerudbnr 1, Elistua--
28148Langerudbnr 4, Søndre Velta--
29148LangerudLøkka, Eriksløkka--
30148Langerudbnr 1, Snarum Koboltverk--
31148LangerudVerket--
32148Langerudbnr 4, Nedre Ødegården--
33148Langerudbnr 4, S. Ødegården - Clemetsjordet--
34148Langerudbnr 1, Langerud mølle--
35148Langerudbnr 1 og 4, Langerud gruver--
36148Langerudbnr 1, Velta nordre-
37149Glømmebnr 3, Kleven-
38149Glømmebnr1, Jokkumhølet-
39149Glømmebnr 1, Sandsmoen-
40149Glømmebnr 1, Glømmeskolen-
41151Hovdebnr 3, Hovdebakken-
42151Hovdebnr 11, Bjørnsbråten-
43151Hovdebnr 15, Sydkøllen-
44151Hovdebnr 1, Ramberget-
45151Hovdebnr 16, Hovdesetra-
46151Hovdebnr 15, Hovdekverna -
47151Hovdebnr 6, Bjørnstua-
48151Hovdebnr 6, Gulliksjordet-
49152Saastadbnr 8, Granheim-
50152Saastadbnr 2, Nordre Plassen-
51152Saastadbnr 2, Plassen-
52152Saastadbnr 1, Søndre Plassen-
53152Saastadbnr 1, Saastadsaga-
54152Saastadbnr 4, Saastadevja-
55152Saastadbnr 3, Saastadhagen-
56152Saastadbnr 3-9, Saastadhagen S.-
57152Saastadbnr 2, Middagskøllen-
58152Saastadbnr 2, Saastadkverna ?-
59147Svendsbybnr 9, Svendsby skole-
60----
61----
62----
63----
64----
65----
66----
67----
68----
69----
70----
71----
72----
73----
74----
75----
76----
77----
78----
79----
80----
81----
82----
83----
84----
85----
86----
87----
88----
89----
90----
91----
92----
93----
94----
95----
96----
97----
98----
99----
100----
101----
102----
103----
104----
105----
106----
107----
108----
109----
110----
111----
112----
113----
114----
115----
116----
117----
118----
119----
120----
121----
122----
123----
124----
125----
126----
127----
128----
129----
130----
131----
132----
133----
134----
135----
136----
137----
138----
139----
140----
141----
142 79Stormyrplassen--


Flere boplasser på Lokalhistoriewiki

Den opprinnelige planen var at all informasjon om boplasser skulle legges inn i databasen "Lokalhistoriewiki" som er drevet av Nasjonalbiblioteket. Grunnen var at inforformasjon som legges inn der, ligger veldig trygt. Følg disse lenkene dit:

De håndskrevne registreringene fra Snarum er skannet inn på pdf format. De egner seg dårlig til lokalhistoriewiki, så derfor denne sida.