Bøker

Bøker gitt ut av historielaget eller Modum kommune eller i samarbeid

Modums eldste histore, fra fjordlandskap til innlandsbygd.

Forfatteren er Olav Sørensen. Redaktør og medforfatter er Christoffer Bye.

Utgitt av Modum kommune.

Boka kan lånes på biblioteket.

Ønsker du boka så ta kontakt med Christoffer Bye.

Modum leksikon

Vinteren 2015 tok Per Otto Borgen kontakt med Modum Historielag hvor han ba om et samarbeid for å gi ut et leksikon for Modum kommune. Det ble et samarbeid. I juni 2016 døde han brått. Da var arbeidet nær ferdigstilling. Historielaget fullførte arbeidet og boka som kom ut høsten 2017.

Boka er gitt ut av historielaget.

Boka kan lånes på biblioteket.

Boka kan kjøpes av historielaget. Ta eventuelt kontakt.

 

Ut på Tur i Modum

Boka ble gitt ut ut i 2015 av Modum kommune. Det er mye lokalhistorie i den.

Hans Petter Eriksen holdt foredrag for oss på årsmøtet i 2017 med tema «Ut på tur i Modum».

Forfatteren organiserte i mange år turer på hver onsdag. Pandemien satte en stopper for dette.

Ønsker du boka, så kontakt forfatteren.

Boka kan også lånes på biblioteket.

Modums historie utgitt av sparebanken

Modums historie er et verk i sju bind utgitt av Modum Sparebank midt på 1900-tallet. De første tre bindene ble skrevet av Roar Tank. De tre neste av Arnt Ruud. Det sjuende bindet er et register.

 

Bøkene kan leses på nett. Les mer.

Bøker av våre foredragsholdere

Modum og Sigdal under andre verdenskrig

Halvor A. Hartz’ bok fra 2020. Hvis du ønsker boka, så ta kontakt med ham.

Ljåsmiing i Numedal

Even Tråen holdt foredrag for oss 5. mars 2019 om dette temaet.

Ønsker du boka så gjør et søk på nettet. Det ser ut som den koster kr 320 og er til salgs på turistkontoret i Uvdal, Rødberg Bøker og gaver, Karis glass på Veggli, Lampeland hotell og Laagdalsmuseet.

Slå med ljå

20. juni 2016 holdt Hans Petter Evensen foredrag for oss med tema «Ljåslått».

Boka kom ut i 2015.

Hvis du ønsker boka, så prøv

 sollia.com

Håndredskap

I 2018 var Hans Petter Evensen i gang med forberedelsene til denne boka og skulle holde foredrag om temaet. Han måtte avlyse på grunn av dårlig helse. I 2020 fikk han en ny mulighet, men da stoppet pandemien oss.

Boka kom ut i 2021.

Han er fremdeles velkommen til å holde foredrag hos oss.

Hvis du ønsker boka, så prøv

sollia.com

Bøker av våre medlemmer

Toner fra Modum

Boka ble gitt ut av Thure Lund i 1985. Den er aktuell fordi historielaget snart publisere musikk som han samlet inn i sin tid. Les mer her.

Boka kan leses på Nationalbiblioteket.no. 

 

Holleia – tiurens rike

Arnt Bergets bok fra 2009

Mitt Barndomsrike

Christoff Byes bok fra 2010. Han har vokst opp på Katfoss og boka handler om det som er i gangavstand derfra.

Ønsker du boka , så ta kontakt med ham.

Bøker om boplasser

Fra Misjonsberja til Rævva hass Bjønn:
stedsnavn i Modum

Boka inneholder mengder av stedsnavn i Modum. Forfattere er Thure Lund og Arnt Berget.

Utgitt i 2004.

Boka kan lånes på biblioteket.

Folk og boplasser
i Vestre Sponefjerdingen

Leif Hellerud gav ut denne boka i 1997. Den inneholder solide beskrivelser av 67 boplasser og folka der.

Boka kan lånes på biblioteket.

Folk og boplasser
rundt Skuterudåsen

Leif Hellerud gav ut denne boka i 1993. Den inneholder solide beskrivelser av 37 boplasser og folka der.

Boka kan leses på Nationalbiblioteket.no.

Boka kan lånes på biblioteket.

Finnemarka

I boka kan man lese om setrer og boplasser som folk bodde på i gamle dager.

Utgitt i 1982.

Boka kan lånes på biblioteket. 

Boka kan leses på Nasjonalbiblioteket.

 

 

Finnemarka ||

I boka kan man lese om setrer og boplasser som folk bodde på i gamle dager.

Utgitt i 1982.

Boka kan lånes på biblioteket.

Mange bøker på Nationalbiblioteket

Thure Lund

Boka er redigert av Arnt Berget og Asbjørn Lind og inneholder ikke tidligere utgitte tekster av Thure Lund. Gitt ut i 2007.

Thure Lund (født 1916, død 2006) skrev mye og gav ut mange bøker.

Søk ham opp på Nasjonalbiblioteket:
Thure Lund som forfatter eller nevnt i bøker 

Les mer om Thure Lund

 

Søk etter Thure Lund i Modum bibliotek

Kai Hunstadbråten

Kai Hunstadbråten skrev noen bøker. Er par eksempler ovenfor. Klikk på bildene for se mer eller søk ham opp på Nasjonalbiblioteket:

Kai Hunstadbråten som forfatter eller nevnt i bøker .

 

Søk etter Kai Hunstadbråten i Modum bibliotek