Modum historielag

For folk som er interessert i tidligere tider.

Program for 2024

Vår

6 februar:. Først årsmøte så foredrag: Arbeiderklassens poet Rudolf Nilsen av Jon Arne Corell.

5 mars: Noen av prestene på 1900-tallet av Jon Mamen.

7 mai: «Slaget som aldri ble utkjempet, Modum under den kalde krigen» av Halvor Hartz.

4 juni: Utemøte. Program kommer senere.

Høst

20. august:  Tur til Grini fangeleir og Roseslottet.  Påmelding og betaling.  

3. september: Tømmerkoier av Thor Gotaas. 

1. oktober: Boplasser på Sysle og Snarum av Arnt Berget. 

5. november:  Votten Norge rundt. Av Beate Lindset. 

3. desember: Julemøte med Trine Bjørnstad og Åsmund Jahr.  Påmelding og betaling. 

Nyheter

Nyheter fra tidligere år

Tur til Bråtavollen i Holleia i 2014.
Minneplakatene om hendelsene her under krigen ble avduket.

Bli med oss på Facebook

Vi har flere grupper på Facebook som kanskje er av interesse for deg:

“ For å forstå nåtida, må man også kjenne sin historie.”

Modum historielag formidler lokalhistorie via foredrag, tidsskrift og internett.

Laget ble stiftet i 1977 og i 2022 blir det 45 år. Vi har nå om lag 300 medlemmer.

Vi holder møter på Folkvang (Tangenveien 2, Geithus) første tirsdag hver måned. Her er det foredrag og litt å bite i. Vi arrangerer også turer.

Vi gir ut årsskriftet «Gamle Modum» før jul hvert år.

Facebook finner du Modum historielag, Modum Leksikon og Boplasser på Modum.

Folkvang på Geithus.

SPØRSMÅL?

Enten du er nysgjerrig, eller lurer på andre saker, ta kontakt, så løser vi det. Meld deg gjerne inn i historielaget.