Nyheter 2022

Hunstadbråtens samtaler
med eldre moinger

15 lydbånd

I 1987  fikk Modum kommune en gave av Kai Hunstadbråten. Den besto av 15 lydbånd med samtaler med eldre moinger samt spill og trall. Han og Nils Drolsum var intervjuerne.
Nå har historielaget fått en innholdsfortegnelse over disse lydbåndene fra kommunen.

Klikk for å se hva lydbåndene innholder.

Historielaget vil prøve å få digitalisert lydbåndene. Kanskje noen har gjort det allerede?

Hunstadbråten

Kai Hunstadbråten ble født på Modum 1931 og levde til 2001. Han var tannlege, lokalhistoriker og lingvist.

Kai Hunstadbråten var med i redaksjonen av årsskriftet Gamle Modum, og mottok i 1996 Modum kommunes kulturpris.

Les mer om Hunstadbråten på Wikipedia.

Kai Hunstadbråten fikk Modums kulturpris i for 1993.
Klikk på bildet for å lese.

Bøker

Kai Hunstadbråten skrev flere bøker. Her er to om moingsmålet. Klikk på bildene for lese innholdet på nb.no.

Moingsmålet 1973
Modumsmålet. Gammelt moingsmål. 2. utgave 1994

Besøk av tidligere ukrainske krigsfanger i 2001.

I 2001 hadde historielaget besøk av 3 tidligere ukrainske krigsfanger og deres familiemedlemmer.

Åse Hanna Fuhre har lånt oss sitt hefte om krigsfangene som var her under krigen. Nå er det skannet inn og du kan lese det her

Les mer om besøket her

Bilde av et hefte som ble laget i forbindelse med besøket.
Klikk på bildet for lese heftet.

7. juni sommeravslutning.

Da samles vi  ved mølleruinene på Øya ved Vikersund.

 

Her var det en gang en mølle. Far til Christian Skredsvig drev den.

Fra sommeravslutning ved Kanalen i 2019
Ramfoss 1951.
Arnt Berget vil guide oss på Ramfoss

3. mai møtte vi  Arnt Berget på Ramfoss.

Her var det i gamle dager tresliperi, arbeiderboliger med butikk og bakeri. Her har det også vært produksjon av terpentin og tjære av furuene på moene her.

Arnt Berget fortalte om virksomheten her i løpet av de siste 100 år. Han viste også noen bilder.

Folk hadde med stoler, termos med noe varmt og noe å bite i. Det var veldig hyggelig.

Krødsherad historielag var også der.

Les mer om historien til stedet.

Bygdemusikk samlet av Thure Lund

I 1985 ga Thure Lund ut boka «Toner fra Modum». Før det så hadde han samlet materiale fra komponister og musikere i Modum. Dette materialet finnes nå i arkivet til Folkemusikksenteret i Buskerud.

Historielaget har nå fått tilgang til ca. 30 lydfiler med musikk som Thure Lund samlet inn i si tid. Planer er å gjøre musikken tilgjengelig her på nettsiden. For å kunne gjøre må vi innhente tillatelser fra etterkommere og andre interessenter. Det vil ta tid, men noe kommer kanskje snart.

Les mer.

Da Geithus var et travelt handelssted

22. februar holdt Åsmund Pettersen foredrag i Geithus Pensjonistforening om gamle butikker i Geithus. Han fikk hjelp av vår Eva Gundersen som viste bilder. Historielaget ordna det slik at foredraget ble filmet av TV-Modum. Klikk her for å se foredraget.