Gamle Modum

GM2012

Tidskriftet Gamle Modum gis ut av historielaget på slutten av hvert år. Første nummer kom ut i 1986 og siden har det kommet ut hvert år. I 2015 kom 30. årgang.

Mange kjøper Gamle Modum til jul. Noen gir det bort som julegave. Før jul og en stund framover får man kjøpt det her:
Rema 1000 Vikersund, Coop Extra Vikersund, Kiwi Vikersund, Yx Geithus, Norli bokhandel i Åmot og Coop Geithus.

Eva Gundersen selger også.


Redaksjonen

I 2020 har redaksjonen bestått av: Jon Mamen, Erling Diesen, Aase Hanna Fure, Asbjørn Lind, Andreas Øvergaard og Erling T. Scheen.

Adresse: Jon Mamen, Fjerdingstadveien 161, 3330 Skotselv
Epost: jon@mamen.no
Tlf: 32753065 / 92459284


Salg av gamle utgaver

Du kan kjøpe gamle utgaver av Gamle Modum av historielaget:

Evt. porto kommer i tillegg utenbygds.

Henvendelse Eva Gundersen
Tlf.: 90790549 Epost: liljatre@gmail.com


Gamle Modum på nett

Du kan lese disse utgavene av Gamle Modum digitalt:

Gamle Modum 1986
Gamle Modum 1987
Gamle Modum 1988
Gamle Modum 1989
Gamle Modum 1990
Gamle Modum 1991
Gamle Modum 1992
Gamle Modum 1993
Gamle Modum 1994
Gamle Modum 1995
Gamle Modum 1996
Gamle Modum 1997
Gamle Modum 1998
Gamle Modum 1999
Gamle Modum 2000
Gamle Modum 2001
Gamle Modum 2002
Gamle Modum 2003
Gamle Modum 2004
Gamle Modum 2005
Gamle Modum 2006
Gamle Modum 2007
Gamle Modum 2008
Gamle Modum 2009
Gamle Modum 2010
Gamle Modum 2011
Gamle Modum 2012
Gamle Modum 2013
Gamle Modum 2014
Gamle Modum 2015
Gamle Modum 2016
Gamle Modum 2017
Gamle Modum 2018
Gamle Modum 2019
Gamle Modum 2020

Nyeste nummer blir tilgjengelig her et år etter utgivelse.

Søk i Gamle Modum


Gamle Modum på Nasjonalbiblioteket

Gamle Modum har regelmessig blitt sendt inn til Nasjonalbiblioteket. I 2019 ble det inngått en avtale mellom Modum Historielag og Nasjonalbiblioteket slik at nå finner du Gamle Modum på nettstedet til Nasjonalbiblioteket. Her finner du alle utgavene bortsett fra de nyeste. Det skyldes at det i følge avtalen ikke legges ut utgaver fra de siste 3 årene. Det er gull verdt at en slik profesjonell instutisjon tar var på Gamle Modum til "evig tid".
Søk etter Gamle Modum i tidsskrifter på Nasjonalbiblioteket.


Oversikt over artikler i Gamle Modum

Den er alfabetisk på tema og er svært nyttig for de som søker spesiell informasjon. Les her


Brødrene Gundhus fra Geithus

I 2017 nummeret er det en artikkel om brødrene Gundhus: Richard (1909 – 87) og Leif (1919 - 2004). De kom fra en musikalsk familie. I ungdommen spilte både Richard og Leif dansemusikk, men etterhvert ble det mer "seriøs musikk". Blant annet ble det mange opptredner i NRK.

Fra NRKs lydarkiv har vi fått to innspillinger av brødrene Gundhus (ca. 1947). Klikk på linkene for å spille dem:


Modums Blaafarveværk. Skolegang og sosial posisjon i første halvdel av 1800-tallet

VANNMERKE

Unni Venke Holm har samlet sammen en del artikler som hun selv har skrevet. Det er en veldig fin samling om et interessant tema. Når artiklene blir samlet slik, så blir forståelsen større når man leser. Artiklene er fra forskjellige utgaver av Gamle Modum, og i hovedsak basert på hennes hovedfagsoppgave ved Pedagogisk Forskningsinstitutt, Universitet i Oslo.

Les her.