Les eller last ned Gamle Modum

Klikk på bildene eller knappene hvis du vil kikke på en utgave av Gamle Modum. (Å klikke på bildeteksten funker ikke.)

2021-2022

2022
2021

1986-1990

1988
I 1900 var det ni meierier i Modum.
Les om dem på side 8 i
Gamle Modum 1990.
Temahefte 1990 med noter til Karsten Hansens musikk

2011-2020

I 1811 feiret man Norges første universitet.
Se side 36 i
Gamle Modum 2011.
2012
2017