Om laget

Kontakt:

E-post: liljatre@gmail.com
Telefon: 90790549

Det er adressen og telefonummeret til Eva Gundersen.


Tillitsvalgte 2022:

Styret:

Møtekomite:

Vara:

Revisorer:

Valgkomite:

Andre hjelpere:

Redaksjonen til Gamle Modum:

(Det er mange nye i redaksjonen. Hvem som vil gjøre hva, er ikke klart ennå.)Dokumenter

Vedtekter:

Vedtekter (endret på årsmøtet i 2017)

Tillitsvalgte:

Tillitsvalgte 2021
Tillitsvalgte 2020
Tillitsvalgte 2019
Tillitsvalgte 2018
Tillitsvalgte 2017
Tillitsvalgte 2016
Tillitsvalgte 2015
Tillitsvalgte 2014
Tillitsvalgte 2013
Tillitsvalgte 2012
Valg 2011
Tillitsvalgte 2008
Tillitsvalgte 2006

Årsmeldinger:

Årsmelding 2020
Årsmelding 2019
Årsmelding 2018
Årsmelding 2017
Årsmelding 2016
Årsmelding 2015
Årsmelding 2014
Årsmelding 2013
Årsmelding 2012
Årsmelding 2011
Årsmelding 2010
Årsmelding 2009
Årsmelding 2007
Årsmelding 2006

Randis årsmeldinger på vers:

40-årsmelding på vers
Årsmelding 2016 på vers
Årsmelding 2014 på vers
Årsmelding 2013 på vers
Årsmelding 2012 på vers
Årsmelding 2011 på vers
Årsmelding 2010 på vers
Årsmelding 2008 på vers
30-årsmelding på vers

Annet:

Arrangementer 1977 - 2013


Wermund kulturprisen.jpg Randis kaker.jpg

Hans Wermund Skyllingstad død 2018:

31. oktober 2018 døde Hans Wermund Skyllingstad, 74 år. Da hadde han vært den trygge lederen i Historielaget i mangfoldige år. Wermund styrte laget slik at det fikk stor oppslutning. Møtene på Folkvang samlet mange mennesker. Wermund ble med i historielagets styre i 1992, først som sekretær. Fra 1997 har han vært lagets leder og sekretær. Sammen med sin Randi skapte han en atmosfære som alle satte pris på. (Se bildene av hennes flotte kaker på bildet!)

I 2013 fikk Historielaget ved Wermund Modum kommunes kulturpris. Det var vel fortjent. (Se bildet der Wermund mottar prisen av leder i hovedutvalg for Kultur Hilde S. Grønhovd)

Vi lyser fred over Wermund Skyllingstads minne.

I Gamle Modum 2018 så har Jon Mamen skrevet mer om Wermund. Se bakerst i heftet.

Styret20160106.jpg

Styret 2017:

Styremøte 10. januar 2018 hjemme hos Torild Grøterud. Året 2018 ble planlagt. Foran fra venstre: Signe Thunestvedt og Jorunn Stubberud , (økonomiansvarlig). Bak fra venstre: Per A. Knutsen (nestleder), Torild Grøterud, Eva Gundersen (medlemsansvarlig) og Wermund Skyllingstad (leder og sekretær).

Gunnar Hellerud var ikke tilstede.


Møte med foredrag på Folkvang i Geithus første tirsdag i måneden

Møtene er så populære at mange andre forsamlingsteder i bygda vår blir for små. Det er ofte mellom 50 og 100 deltagere.
Foto: Steinar Meen.Styret20160106.jpg

Styret 2015:

Styremøte 6. januar 2016 hjemme hos Randi og Wermund Skyllingstad. Året 2016 ble planlagt før dette gode måltidet.
Bak fra venstre og rundt: Torild Grøterud, Per A. Knutsen (nestleder), Jorunn Stubberud, Gunnar Hellerud, Wermund Skyllingstad (leder og sekretær), Christoffer Bye (kasserer), Signe Thunestvedt, Steinar Meen (dataansvarlig).
Erling Løken var ikke med på dette styremøtet.
Fotograf: Randi Skyllingstad.


Styret 2014:

Styremøte 6. januar 2015 hjemme hos Per.
Fra venstre: Per A. Knutsen (nestleder), Signe Thunestvedt, Steinar Meen (dataansvarlig), Jorunn Stubberud, Gunnar Hellerud, Christoffer Bye (kasserer), Wermund Skyllingstad (leder og sekretær)
Erling Løken var ikke med på dette styremøtet.
Jan Fredriksen trakk seg fra styret midt i 2014 på grunn av dårlig helse.
Fotograf: Kona til Per.


Styret 2013:

Fra venstre: Per A. Knutsen (nestleder), Erling Løken, Wermund Skyllingstad (leder og sekretær), Jan Fredriksen,
Jorunn Stubberud, Bjørg Randi Hovde, Christoffer Bye (kasserer), Signe Thunestvedt, og Gunnar Hellerud.
Alle i styret var til stede på dette bildet.
Foto: Steinar Meen.