ÅRSMELDING 2006

 

  Modum Historielag hadde 244 medlemmer ved utgangen av 2006.   Medlemstallet i 2005 var 234 .

Etter årsmøtet 7/2-06 var Wermund Skyllingstad leder og sekretær, Per A.Knudsen  nestleder,

Aase Hanna Fure kasserer, mens resten av styret blei slik:  Liv Enger, Sigmund Heier,

Ragnhild Flannum, Bjørg R. Hovde, Erling Løken og Ingar Hellerud . Ingvor Sønju har møtt som vara ved flere høve.

Styret hadde 3 møter .Arrangementsplanen blei gjennomført på de tillyste datoene. Svein Elling Nordalen overtok programmet om bygdemusikk etter onkelen Thure Lund, som gikk bort i mai.

Jon Ola Tobiassen viste film og lysbilder omkring kontakten med Ukrainafanger på novembermøtet.

4 fra styret medvirka ved Kulturminnedagen på Vikersund stasjon i september.

Kultursti Gamle Kirkeveg blei åpna 17.juni 2006 med ei vandring og en sammenkomst i hagen til Randi og Wermund Skyllingstad. Blomster blei også overrakt kommunegartner Tone Hiorth med takk for innsatsen i planlegginga og gjennomføringa.

Wermund Skyllingstad åpna vandringa ved ”Thures bakke” i sørenden av stien med å si minneord om Thure Lund, som hadde utarbeidd tavlene til kulturstien. Han la også ned blomster og sa minneord i forbindelse med Thure Lunds bisettelse i Heggen kirke noen dager tidligere.

 

ANDRE TILTAK:

Tidsskriftkomiteen ga i 2006 ut et godt og variert hefte av Gamle Modum for 21.gang.

Under ledelse av Asbjørn Lind arbeides det på oppdrag fra Modum kommune med en bibliografi

over Thure Lunds forfatterskap.

Laget bevilga 2500 kr til sammen med Modum kommune å overta restopplaget av Kai Hunstadbråtens bok om Blåfargeverket fra forleggeren Jo Sellæg.

 2006 føyer seg fint inn i ei lang rekke av gode år for Modum Historielag.

 Styret.