Hør på bygdemusikken samlet av Thure Lund

Nedenfor finner du informasjon om kassettene i samlinga til Thure Lund. Det er en knapp for hver kassett som du kan klikke på for å spille av eller laste ned.

Foreløpig er det bare noen få kassetter som vi har tillatelse til å spille, men etter hvert blir flere tilgjengelig.  Det skjer når vi har nødvendige tillatelser fra etterkommere og eventuelt andre rettighetshavere. 

Hvis du laster ned en lydfil, så har du ikke lov til å distribuere den videre. Du har absolutt ikke lov til å ta betalt for lydfilen.

Thure Lund samlet innspillinger og noter fra forskjellige musikere. Det ble til boka Toner i Modum.

Toner fra Modum. Samlet og redigert av Thure Lund.

Kassett 1, Ragnvald Borgen

Litt om musikerne

Ragnvald Borgen ble født i1914 og døde i 1981. Han spilte fele.

Hans far var Oskar Borgen som ble født i 1885 og død i 1964.

Ragnvald var sønnesønn til Ola Ellingsen Dahlen også kalt Mølleren.

Les mer om Mølleren i Toner fra Modum.

Ragnvald Borgen, "Møllerens" sønnesønn

Innhold

RAGNVALD BORGEN
1. Thorstadvalsen.
2. «Moingen», av Peder Grønli, «Tordenskiold» (jfr. s. 41 i Bygdemelodier 1).
3. «En skredder med hull på kneet», etter Ole Dahlen, «Møller’n».
4. «Folavalsen», trad. fra Modum.
5. «Tordenskiolds vals», etter Peder Grønli, «Tordenskiold» (jfr. s. 43 i Bygdemelodier 1).
6. Vals etter Olaf Frydenlund.
7. Reinlender fra Simostranda.

 
Kopi av opptak i Norsk folkemusikksamling, Oslo:
8. Hønehinken.
9. Kåte Reidar.
10. To svensker og en nordmann.
11. Kolsruden, springar.

OSKAR BORGEN
12.- Venafilla, springar.
13. Jeg var en gang forl.

Kassett 2, Leif Dahlen og Nils Raaen

Litt om musikerne

Leif Dahlen og Nils Raaen vet vi lite om.

 

Innhold

LEIF DAHLEN
1. Gammel vals, trad. fra nord-vestre Snarum som Isak Ødegården
spilte. (jfr. s. 196 i Bygdemelodier 2).
2. Gammel vals, samme som nr. 1 (jfr. s. 196 i Bygdemelodier 2).
3. Sukkertøymakeren, trad. fra nord-vestre Snarum som Isak
Ødegården spilte. (jfr. s. 197 i Bygdemelodier 2).


NilS RAAEN
4. Polka, etter Anton Winther (jfr. s. 168 I Bygdemelodier 2).

Kassett 3, Andreas Finsrud

Litt om musikeren

Andreas Finsrud ble født i 1887 og døde i 1968. Han spilte fele.

Andreas Finsrud med to selvlagde feler

Innhold

1. Halling.
2. «Hønehinken» .
3. Brudevals fra Krødsherad.
4. Skredsvigs vals (jfr. s. 134 i Bygdemelodier 2)
5. Kaggefossreinlender (jfr. s. 33 i Bygdemelodier 1) .
6. «Moingen», reinlender (jfr. s. 41 i Bygdemelodier 1) .
7. Skredsvigs galopp (jfr. s. 134 i Bygdemelodier 2) .
8. Korsbøenvals.
9. Gammel reinlender.
10. Gammel reinlender.
11. Svenskevalsen (jfr. s. 33 i Bygdemelodier 1) .
12. Vals fra Krødsherad.
13. Gammel reinlender.
14. Springar.
15. Gammel reinlender (jfr. s. 32 i Bygdemelodier 1) .
16. Galopp.
17. Masurka.
18. Valdresspringar.
19. «Saksenga», vals.
20. Vals etter Peder Grønli, «Tordenskiold».
21. Brudevals.
22. «Skeimakeren».
23. Reinlender.
24. Reinlender.

Kassett 4, Olaf Frydenlund

Litt om musikeren

Olaf Frydenlund ble født i 1891 og døde i 1986. Han var en dyktig hardingfelespiller.

Les mer i Toner fra Modum

Innhold

1. Tangenreinlenderen, fra Sigdal eller Simostranda (jfr. s. 204 i Bygdemelodier 2).
2. Frydenlundsvals (Gammel vals).
3. Skredsvigs vals, el. Gammel vals fra Modum (jfr. s. 134 i Bygdemelodier 2).
4. Reinlender nr. 19
5. «Frydenlunder’n», reinlender fra Simostranda (jfr. s. 37 i Bygdemelodier 1).

Kassett 5, Hans Olsen Gomnæs

Litt om musikeren

Hans Olsen Gomnæs ble født i 1811 i Hole. Han kom til Modum i 1858. Han var en meget dyktig musiker og komponist.

Les mer i Toner fra Modum.

Innhold

– Opptak fra radioprogram i NRK med Thure Lund, Sven Nyhus og
deler av Modum gammeldansgruppe (Rudolf Lund og Magnus Mellersmo,
trekkspill, Jon Tolkinnrud, gitar, og Arvid Gunnerød, bass).

1. Vals, «Holeminner».
2. Reinlender nr. 8, «Gomnæs’n» (jfr. s. 12 i permen med Gomnæsnoter).
3. Gallopp nr. 16 (jfr. s. 113 i permen med Gomnæsnoter).
4. Berthes masurka (jfr. s. 19 i permen med Gomnæsnoter).
5. Furevalsen fra 1863, eller «Herregårdsvalsen». (jfr. s. 133 i permen med Gomnæsnoter).
6. Reinlender, «Den gamle svarvesvenn» (jfr. s. 18 i permen med Gomnæsnoter).
7. Masurka, «Dans på Ullaug» (jfr. s. 128 i permen i Gomnæsnoter).
– Opptak av radioprogram i NRK fra bygdekveld på Solhov:
8. «Dans på Linnjordet», masurka.

Kassett 6, Harald Hagen

Litt om musikeren

Harald Hagen levde fra 1895 til 1984. Han spilte torader.

Innhold

1. Reinlender (jfr. s. 53 i Bygdemelodier 1) .
2. Høgmopolka, av Ole Høgmo, Simostranda (jfr. s. 54 i Bygdemelodier 1) .
3. Hagens vals, av Harald Hagen.

Kassett 7, Karsten Hansen

Litt om musikeren

Karsten Hansen levde fra 1922 til 1999. Han spilte torader.

Modum historielag ga ut et temahefte om ham i 1990 som Rune Martinsen hadde laget. Rune Martinsen samarbeidet mye med Karsten Hansen og ble godt kjent med ham.

I 2022 ga Rune Martinsen ut boka «Børjen-låter». På bokomslaget kan man lese: Karsten Hansen var bærer av en rik, lokal musikktradisjon etter faren, trekkspilleren Hans Hansen, og felespillerne på Borgen. Karsten så det som sin livsoppgave å ta vare på den lokale musikken og spesielt låtene etter oldefaren «Møller’n» – felespilleren Ole Ellingsen Dalen. Det følger to CDer med boka hvor Rune Martinsen spiller over 50 låter etter ham, og hvor også det er et par tre opptak med Karsten sjøl. Boka får du kjøpt på biblioteket i Vikersund. 

Temahefte 1990 med noter til Karsten Hansens musikk. Klikk på bildet for å lese eller laste ned.
Boka "Børjen-låter" og to CDer med Karsten Hansen låter er å få kjøpt på biblioteket

Innhold

1. «Valsen hass Oskar», av Ole Dahlen, «Møller’n» (jfr. s. 27 i Bygdemelodier 1).
2. «Vårliv i skogen», av Ole Dahlen, «Møller’n» (jfr. s. 28 i Bygdemelodier 1).
3. Brudevals, av Ole Dahlen, «Møller’n» (jfr. s. 22 i Bygdemelodier 1)
4. Reinlender, av Ole Dahlen, «Møller’n», trallet av Karsten Hansen.
5. «Valsen hass far», av Hans Hansen (jfr. s. 25 i Gamle Modum av Rune Martinsen, 1990)
6. Børjenstuvalsen (jfr. s. 26 i Gamle Modum av Rune Martinsen, 1990).
7. Vals fra Langsrud (jfr. s. 49 i Gamle Modum av Rune Martinsen, 1990).
8. Vals fra Hovet, Borgenhovet (jfr. s. 31 i Gamle Modum av Rune Martinsen, 1990).
9. Polka fra Finnebrænna.
10. Kremmersjela, etter August «Møller» (jfr. s. 55 i Gamle Modum av Rune Martinsen, 1990).
11. Vals
12. Sandakervalsen (jfr. s. 43 i Gamle Modum av Rune Martinsen, 1990).
13. Borgenvalsen (jfr. s. 29 i Gamle Modum av Rune Martinsen, 1990)
14. Masurka.
15. Busistubba, reinlender (jfr. s. 79 i Gamle Modum av Rune Martinsen, 1990).
16. Bakkegutten fra Krødsherad.
17. Gebburssen min, av Hans Hansen (jfr. s. 75 i Gamle Modum av Rune Martinsen, 1990).


Opptaket er gjort 27.01.88.

Kassett 8, Kristian Heggenhaugen

Litt om musikeren

Kristian Heggenhaugen levde 1832 til 1910. Han var en betydningsfull musiker. Han var husmann under Heggen.

Innhold

1. «Hupper’n», spilt av Karsten Hansen (jfr. s. 59 i Bygdemelodier 1).

2. «Heggenhauger’n», polka, spilt av Karsten Hansen (jfr. s. 62 i Bygdemelodier 1).

3 . «På vei til Kongsrud», reinlender, spilt av Karsten Hansen (jfr. s. 63 i Bygdemelodier 1) .

4. Vals, spilt av Karsten Hansen (jfr. s. 66 i Bygdemelodier 1) .

5. «Dans på Finnebrenna», spilt av Karsten Hansen (jfr. s. 56-57 i Bygdemelodier 1).

6. «Heggenhauger’n», reinlender, spilt av Karsten Hansen (jfr. s. 33 i Gamle Modum av Rune Martinsen, 1990).

7. Reinlender nr. 17, spilt av Rudolf Lunds orkester (jfr. s. 64 i Bygdemelodier 1).

8. «Gladberg’n», spilt av Rudolf Lunds orkester (jfr. s. 58 i Bygdemelodier 1).

9. Reinlender nr. 17, spilt av Leif Skøien (jfr. s. 64 i Bygdemelodier 1).

10. «Heggenhaugens masurka», spilt av Leif Skøien.

Kassett 9, Arthur Honerud

Litt om musikeren

Arthur Honerud levde fra 1907 til 1994.

Innhold

1. «Saksenger’n».
2. Reinlender
3. Klukkervalsen
4. ?
5. Springar
6. Polka
7. ?

Kassett 10, Karl Hovde og Ragnvald Nordaas

Litt om musikeren

Karl hovde levde fra 1888 til 1980. Ragnvald Nordaas vet vi lite om. 

Innhold

KARL HOVDE

1. Reinlender etter «Møller’ n», Ole Dahlen (jfr. s. 25 i Bygdemelodier 1)
2. Karl Rovdes masurka (jfr. s. 76 i Bygdemelodier 1).
3. Reinlender, trad.
4. Møllervalsen, av Ole Dahlen, «Møller’n» (jfr. s. 24 i Bygdemelodier 1).
5. Vals av Ole Dahlen, «Møller’n».
6. Sørinevalsen (jfr. s. 77 i Bygdemelodier 1).

 

RAGNVALD NORDAAS
7. sørinevalsen, versjon etter Ole Dahlen, «Møller’n». (jfr. s. 77 i Bygdemelodier 1).
8. Gammel vals etter Ole Dahlen, «Møller’n».

Kassett 11, Hans Kleven

Litt om musikeren

Hans Kleven ble født i 1880 og døde 1963. Han spilte Torader.

Les mer i Toner fra Modum

Innhold

1. Masurka, av Kleven (jfr. s. 78 i Bygdemelodier 1).
2. Reinlender (jfr. s. 78 i Bygdemelodier 1).
3. Reinlender.
4. Sukkertøymakeren, trad. fra Modum (jfr. s. 197 i Bygdemelodier 2).
5. Vals, av Kleven, som presten Hovden danset etter (jfr. s. 79 i Bygdemelodier 1).
6. Masurka, av Kleven, spilt av Modumkvartetten (jfr. s. 78 i Bygdemelodier 1).


Det orginale opptaket er gjort på en fest i 1950-årene. Thure
Lund gjorde sitt opptak ca. 1980.

Kasset 12, Erik Korsbøen

Litt om musikeren

Erik Korsbøen ble født i 1891 og døde i 1979. Han spilte fele og hardingfele.

Les mer i Toner fra Modum.

Felene fra Erik Korsbøen med feleskrin fra 1822

Innhold

  1. «Gul og Helena», av Hans A. Korsbøen (jfr. s. 84 i Bygdemelodier 1).
  2. «Den franske nordavind», ant. av Peder Korsbøen (jfr. s. 118 i Bygdemelodier 2).
  3. Korsbøenvalsen, av Erik Korsbøen.
  4. «Rotheimsknut», halling.
  5. Gammel Snarumsvals (jfr. s. 83 i Bygdemelodier 1).
  6. Gammel reinlender fra Simostranda.
  7. Snarumsvalsen, av Hans A. Korsbøen (jfr. s. 85 i Bygdemelodier 1.)
  8. Masurka, av Erik Korsbøen.
  9. «Bjørnlokken», av Erik Korsbøen (jfr. s. 80 i Bygdemelodier 1).»Ristar’n», reinlender

Kassett 13, Anders Olsen Liverud

Litt om musikeren

Anders Olsen Liverud ble født i 1810 og døde 1889. Han var en dyktig spillemann og noteskriver. Han spilte violin. 

I Bygdeposten tirsdag 17.  mars 1992 kan man lese: 
Anders Olsen Liverud, spillemann og noteskriver fra Modum.

I den kjente folkedans- og folkeviseforsker Klara Sembs bøker om folkedanser viser hun til melodier etter Anders Olsen Liverud fra Modum. Da Thure Lund skrev boka «Toner fra Modum» viste det seg umulig å finne noen som kjente til denne mannen.

I ettertid har han gjennom «Rådet for folkemusikk og folkedans» ved Universitetet i Trondheim fått Liveruds opptegnelser av hele 187 gamle melodier. Opptegnelsene er gjort så tidlig som i 1828, og danser som masurka og reinlendere forekommer ikke i samlingen.  Derimot en rekke «feierdanser», reeler, polser, hamburgere og valser.

I alle tilfelle må han ha vært en dyktig spillemann og noteskriver. Hvor Klara Semb har fått tak i notene, er ikke mulig å finne ut av. Da hun døde hadde hun ingen notater om dette. Bare noteheftet som er levert til Universitet uten nærmere beskjed.  En skulle anta at hun har fått tak i disse samlingene omkring 1920.

– Opptak fra radioprogram i Radio Modum 1992, Rudolf Lunds
kvintett:
1. Vals nr. 1
2. Firetur, folkedans, spilt av Leif Skøien.
3. Hamborger.
4. Pols nr. 4.
5. Feier nr. 6.
6. Stor vals.
7. Gallopade nr. 130.
8. Vals.


– Opptak fra «Lørdagsdansen» i NRK 10.08.91, Rudolf Lunds
orkester:
10. Gallopade nr. 156
11. Feier nr. 7, spilt av Leif Skøien (jfr. s. 12 i permen med Liverudnoter).
12. Riil nr. 33, spilt av Leif Skøien (jfr. s. 31 i permen med Liverudnoter).
13. Pols, spilt av Leif Skøien

Kassett 14, Rudolf Lund

Litt om musikerne

Rudolf Lund ble født i 1930 og døde i 2011. Han var en dyktig musiker og ledet Lunds Trio, Lunds Kvartet og Modum Gammeldansgruppe. 

Thure Lund var bror til Rudolf.

Inger Lise Lund var datter til Rudolf.
Les mer om Modum Gammeldansgruppe
Les mer om Lunds Trio og Lunds Kvartet

Modum gammeldansorkester - Startet 1976
Foran fra venstre: Magnus Mellesmo, Rudolf Lund, Thure Lund
Bak fra v.: Ragnvald Borgen, Arvid Gunnerud, Jan Tholpinrud, Thorleif Myhre

 

Innhold

1. Korsbøenvalsen, spilt av Thure Lund.
2. Reinlender etter «Møller’n», Ole Dahlen, spilt av Thure Lund (jfr. s. 25 i Bygdemelodier 1).
3. Sørinevalsen, av Karl Hovde (jfr. s. 77 i Bygdemelodier 1).
4. Julepotpurri, spilt i Nitimen.
5. Snarumsvalsen (jfr. s. 83 i Bygdemelodier 1)
6. Katfossreinlender, av Peder Grønli, «Tordenskiold».
7. Skotsk riel av Rudolf Lund.
8. Jularbo’s første komposisjon, opptak fra radio.
9. Sørinevalsen, av Karl Hovde (jfr. s. 77 i Bygdemelodier 1).
10. Spretten, av Kirsten Kleven.
11. Reinlender etter Torger Gulsrud.
12. Rimelåten, fra Krødsherad.
13. Vikersundvalsen, etter Ole Dahlen, «Møller’n»(?).
14. Fjøsnissen, gammel vandremelodi.

Kassett 15, Thure Lund

Litt om musikeren

Thure Lund ble født i 1916 og døde i 2006. Han spilte torader og trekkspill. Han samlet inn musikk fra bygdemusikere i Modum og skrev boka Toner fra Modum

Les mer om Thure Lund.

Thure Lund spilte trekkspill og torader.

Innhold

– Intervju med Thure Lund fra folkemusikkhalvtimen, «Med bælg
og båggå», høsten 1986:
1. Vals etter Kristian Heggenhaugen, «Heggenhauger’n».
2. Vikersundreinlender’n, av Ole Dahlen, spilt av Rudolf Lund og Jon Tolkinnrud.
3. «Gå til Natvedt», spilt av Rudolf Lund og Jon Tolkinnrud.


– Opptak fra folkemusikkhalvtimen:
4. Vals etter Kristian Heggenhaugen, «Heggenhauger’ n», spilt av Rudolf, Thure og Inger-Lise Lund.


– Opptak fra folkemusikkhalvtimen med Sven Nyhus:
5. Vals fra Saksenga.


– Opptak fra pressekonferansen ved utgivelsen av «Toner i
Modum», 1986.


– Opptak fra div. radioprogram i NRK:
6. Kyra stakkar, av Peder Grønli, «Tordenskiold», spilt av Thure og Rudolf Lund (jfr. s. 40 i Bygdemelodier 1).
7. Breilivalsen, av Hans o. Gomnæs.
8. Møllerns brudevals.
9. Finsruds reinlender, av Andreas Finsrud, arr. Thure Lund.
10. Trallen etter Trina Nyhus, Trallet av Arne Sørensen (jfr. s. 115 i Bygdemelodier 2).

Kassett 16, Thorleif Myhre

Litt om musikeren

Torleif Myhre ble født i 1907 og døde i 1995. Han spilte hardingfele, zitter og harpeleik. Han var med i «Modum gammeldansgruppe».

Thorleif Myre til høyre i bakre rekke.

Innhold

1. Reinlender, etter Theodor Tangerud (jfr. s. 160 i Bygdemelodier 2).
2. Springar, etter Ludvig Hofsenga (jfr. s. 68 i Bygdemelodier 1).
3. Vals, etter Ludvig Hofsenga (jfr. s. 69 i Bygdemelodier 1).
4. Masurka, etter Ludvig Hofsenga.
5. Reinlender, etter Theodor Tangerud (jfr. s. 160 i Bygdemelodier 2).
6. Reinlender, etter Theodor Tangerud, trallet av Thorleif Myhre.
7. Reinlender, etter Theodor Tangerud, trallet av Thorleif Myhre.
8. Reinlender, etter Theodor Tangerud, trallet av Thorleif Myhre (jfr. s. 159 i Bygdemelodier 2).
9. Reinlender, etter Theodor Tangerud, samme melodi som nr. 1 (jfr. s. 160 i Bygdemelodier 2)

Kassett 17, Karsten Presterud

Litt om musikeren

Karsten Presterud ble født i 1905 og døde i 1986. Han spilte enrader og fele.

Karsten Presterud med enrader

Innhold

1. «Moingen», gammel reinlender (jfr. s. 41 i Bygdemelodier 1}.
2. «Snømåkervalsen», etter Peder Grønli, «Tordenskiold» (jfr. s. 118 i Bygdemelodier 2).
3. Gammel springar fra Thorsby (jfr. s. 126 i Bygdemelodier 2).
4. Gammel reinlender etter Anders og Torger Bjørnsen (jfr. s. 5 i Bygdemelodier l}.
5. «To svensker og en nordmann», polka etter Ole E. Dahlen, «Møller’n» (jfr. s. 127 i Bygdemelodier 2}.
6. Vikersundreinlenderen, etter Ola E. Dahlen, «Møller’n».
7. «Den franske nordavind», springdans etter Korsbøenfamilien. (jfr. s. 118 i Bygdemelodier 2).
8. Skredsvigs galopp, etter Anders Skredsvig (jfr. s. 134 i Bygdemelodier 2).
9. Gammel reinlender etter Anders og Torger Bjørnsen.
10. Skredsvigs vals, rundvals etter Anders Skredsvig (jfr. s. 134 i Bygdemelodier 2).
11. Gammel polka, trad. antagelig etter Ole A. Presterud.
12. Gammel vals, trad.
13. Gammel polka av Ole A. Presterud. (jfr. s. 125 i Bygdemelodier 2).
14. «Saksengvalsen», etter Even Saksenga. (jfr. s. 7 i Bygdemelodier 1).
15. «Sukkertøymakeren», galopp, trad. (jfr. s. 197 i Bygdemelodier 2) .

16. Gammel vals, etter Ole A. Presterud (jfr. s. 124 i Bygdemelodier 2).
17. Klarinettvals, etter Ole A. Presterud (jfr. s. 128 i Bygdemelodier 2).
18. Polka til Kristoffer Berget.
19. «Gå til Natvedt» eller «Sveltar’n», polka etter Kristian Heggenhaugen (jfr. s. 65 i Bygdemelodier 1).
20. «Bukkehønnslåt», eg. spilt på bukkehorn for å skremme bjørn.
21. Springar fra Thorsby, trad.
22. «Hanseløkker’n», etter Lars Hanseløkka (jfr. s. 150-151 i Bygdemelodier 2).
23. Gammel vals, etter Anders og Torger Bjørnsen.
24. Bæljespellreinlender, spilt på enrader.
25. «Kyra stakkar», trad. etter Peder Grønli, «Tordenskiold» (jfr. s. 40 i Bygdemelodier 1).
26. «Foladansen» (jfr. s. 116 i Bygdemelodier 2).
27. Gammel enradermelodi, springar etter Peder Grønli,
«Tordenskiold»

Kassett 18, Kristian Røste

Litt om musikeren

Kristian Røste ble født i 1891 og døde 1971. Han spilte torader.

Les mer i Toner fra Modum

Innhold

1. Reinlender fra Haugfoss, av Kristian Røste (jfr. s. 132 i Bygdemelodier 2).
2. Reinlender fra Helgelandsmoen, av Kristian Røste (jfr. s. 133 i Bygdemelodier 2).
3. Modumvalsen, av Kristian Røste (jfr. s. 130-131 i Bygdemelodier 2).


Opptaket er gjort fra en gammel grammofonplate.

Kassett 19, Leif Skøien

Litt om musikeren

Leif Skøyen ble født i 1926 og døde i 2010. Han spilte fele.

Les mer i Toner fra Modum

Leif Skøyen

Innhold

1. Bruremarsj 1 (jfr. s. 135 i Bygdemelodier 2)
2. Bruremarsj 2
3 . Fjelldansen, reinlender (jfr. s. 136 i Bygdemelodier 2) .
4. Vals til Anne
5. Polka
6. så lenge det er liv
7. Sommernatt på Skuterudåsen. (jfr. s. 137 i Bygdemelodier 2) .
8. Volleyballmarsj (jfr. s. 138 i Bygdemelodier 2) .
9. En vårskogsdrøm, lyarslått.
10. Til … , lyarslått.

Kassett 20, Kristen Stenseth

Litt om musikeren

Kristen Stenseth levde 1882 til 1968. Han spilte torader. Han bodde i Geithus og jobba på «Armatur’n».

Faren Ole Stenseth var også musiker som spilte både orgel og fele. Det samme gjorde unge Kristen, han fikk lære å spille fra han var helt liten. Det er sagt at med sin torader spilte han til dans allerede som 8-åring. Han måtte få sitte på en lav krakk for å kunne rekke ned til gulvet med beina.

Les mer i Bygdeposten 11. februar 1992

Kristian Stenseth i Bygdeposten 11. februar 1992

Innhold

1. Masurka (jfr. s. 141 i Bygdemelodier 2).
2. Reinlender (jfr. s. 143 i Bygdemelodier 2).
3. Polka.
4. Reinlender (jfr. s. 144 i Bygdemelodier 2).
5. Springar fra Modum (jfr. s. 146 i Bygdemelodier 2).
6. Polka.
7. Reinlender.
8. Rundvals.
9. Reinlender.
10. Springar (jfr. s. 146 i Bygdemelodier 2).


Det originale opptaket er gjort i 1950-årene .

Kassett 21, Ole Svenneby

Litt om musikeren

Vi har ingen informasjon om Ole Svenneby.

Kassett 22, Olav Tandberg

Olav Tandberg ble født i 1899 og døde i  1985. Han var sønn av Olaus Tandberg.

Les mer i Toner fra Modum

Innhold

1. «Klunken», reinlender.
2. Vals fra Saksenga, etter Anders og Torger Bjørnsen (jfr. s. 117 i Bygdemelodier 2).
3. «Snømåkervals», vals etter Anders og Torger Bjørnsen (?).
4. «Hønehinken», polka.
5. Reinlender, etter Anders og Torger Bjørnsen (jfr. s. 5 i Bygdemelodier 1).
6. «Rister’n» eller Skredsvigs galopp, før 1850 (jfr. s. 134 i Bygdemelodier 2).
7. «Mo ingen», reinlender, etter Peder Grønli, «Tordenskiold» (jfr. s. 41 i Bygdemelodier 1).
8. Masurka, trad. (jfr. s. 120 i Bygdemelodier 2

Kassett 23, Gunvald Winaasen

Gunvald Winaasen ble født i 1916 og døde i 1992. Han spilte fele, hardingfele, gitar og baryton. Han var med i «Rytmen danseorkester» og «Vikersund ungdomskorps». 

Gunvald Winaasen

Kassett 24, Diverse viser

Ingen informasjon.

Innhold

1. Sangstrofe av «Brød-Gullik», sunget over telefon av Per Torberg.
2. «Tyrifjordsangen», sunget over telefon av? (jfr. s. 200-201 i Bygdemelodier 2).
3. Trallen etter Trine Nyhus, sunget av Arne Sørensen (jfr. s. 115 i Bygdemelodier 2) .
4. «Fjorden vår», vals, tekst av Thure Lund, melodi av Ole Haug, sunget av Aase Thoresen.
5. Huldras sang i Holleia, sunget av Karsten Hansen (jfr. s. 14-16 i Bygdmelodier 1).
6. Skjærslipervise, av Ingeborg Trulsen, sunget av Olav Sørensen (jfr. s. 163 i Bygdemelodier 2).
7. Holleiavise, sunget av Knut Saastad.
8. Saastadbråta, sunget av Kristoffer Saastad.
9. Holleiavisa, sunget av Margit Dahl.
10. Liten visestubb.
11. Orginalversjonen av «ho Birgit Lien»(?), sunget av Erik Korsbøen.
12. Moingvise, av Einar Lehren, sunget av Leif Skøien (jfr. s. 87 i Bygdemelodier 1).
13. Huldras sang i Holleia, sunget av Aase Thoresen (jfr. s. 14-16 i Bygdemelodier 1).
14. Sang om Tyrifjorden, av Herman Hermani, 1936, sunget av Aase Thoresen (jfr. s. 200-201 i Bygdemelodier 2).
15. Kjæresten min, av Hjørdis Nyhus, sunget av Aase Thoresen (jfr. s. 115 i Bygdemelodier 2).
16. For første gang, sunget av Magda Nordalen fra Øst Modum.
17. For første gang, sunget av Ragnhild Nyhus

Kassett 25, Diverse komponister

Ingen informasjon.

Innhold

1. Kaggefossdur, reinlender av Gustav Andersen, musiker på
Modum Bad, ca. 1890 .