August 2017:
Tur til Kjerratmuseet i Stubdal i Åsa.

Innledning:

Det var et veldig interessant lite museum:

En kjerrat (tysk: Kehrrad) er et skovlhjul som har to rekker med skovler utført slik at det kan svive begge veger ved at vannstrålen flyttes. Da kan lasta heves eller fires. Den blei først brukt i gruver i Tyskland.

Museet har en stor modell av heile kjerratsystemet som var i drift fra 1807 til 1851. Det ble anlagt av Peder Anker som brukte det til å frakte tømmer fra Drammensvassdraget og over til Sørkedalsvassdraget.

Oppe i lia er Hjulhus nr 5 rekonstruert, og her fikk vi se hvordan det store hjulet (Kehrraden) fungerte.

Kjerratmuseet inneholder også ei stor samling motorsager, ei oppgangssag og ei mølle.

Velkomst:

a_Kjerratmuseet.jpg

Dette bygget inneholder blant annet terrengmodellen av det omfattende kjerratsystmet. Den er 13 meter lang i målestokk 1:500.

b_Amfi.jpg

Moinger i amfi. De har fått kjerratkringle og kaffe.

c_Arve_Frydenlund.jpg

Arve Frydenlund gir ei grundig innføring i kjerratens historie internasjonalt og i Norge.

d_Motorsager.jpg

Motorsager i alle størrelser og utforminger.

f_Oppgangssag.jpg

Oppgangssaga kan bare gå et par ganger i året på grunn av vannmangel i elva.

i_Lenker.jpg

Lenketyper som blei brukt under transporten.

Terrengmodell av kjerratsystemet:

Kjerratsystemet besto av 9 kjerrater som frakta tømmerstokker fra Steinsfjorden opp til Damtjern på åsen. Derfra blei det kjørt med hest til Storflåtan øverst i Sørkedalsvassdraget og fløta ned til Peder Anker sine sager. Det heile blei satt i stand tidlig på 1800-tallet da Anker hadde kjøpt opp en mengde skog i Nordre Land og ville unngå drammenskjøpmennenes harde skattlegging av fløting i Drammensvassdraget. Etter ca 20 år blei det bygd en tiende og ellevte kjerrat på åsen for å trekke tømmeret gjennom marka. Men det lengste strekket blei egentlig for tungt og blei erstatta med en jernbane trukket av hester. Kjerraten blei nedlagt i 1851, og det er tvilsomt om den egentlig var noen økonomisk suksess.

h1_Kjerratmodell.jpg
h2_Kjerratmodell.jpg
h3_Kjerratmodell.jpg

Hjulhus nr 5:

j_HjulhusNr5.jpg
Hjulhus nr 5.
k_Hjulhus.jpg
Tømmerinntaket til Hjulhus nr 5.
l_Hjulhus- orientering.jpg
Orientering om hvordan hjulhuset og kjerraten blei bygd.
m_Vannet.jpg
Vannet er slått på, og kjerraten begynner å svive.

Lenker:

Wikipedia: Kjerraten i Åsa
Buskerud Fylke, kulturminnevern: Kjerraten Åsa
Foredrag på Youtube: Kjerraten i Åsa
Foreningen Kjerratmuseet