Butikker i Gamle Geithus

På medlemsmøte på Folkvang 6. mars 2018 fortalte Åsmund Pettersen (89 år) om "Butikker i Geithus i gamle dager." Det var et populært tema og om lag 110 personer hadde benka seg for å høre på. Ekstra mange stoler og bord måtte bæres inn i salen.

Åsmund fortalte om butikker han hadde besøkt og som eksisterte sånn omtrent fra 1935 fram mot 1950. Han gikk ofte ærender for mor og andre damer i nabolaget. Da tjente han 10 øre hver gang, og damene slapp å stå i kø. Det hadde Åsmund tid til.

Det blei vist bilder av nesten alle butikkene. Noen av bildene viser hvordan husa er i dag. Se dem her

 1. Baker Nieman på Bråtabakken. Blei overtatt av Ivar Åsheim.
 2. Karin Bjertnes kafe ved vegen til «Finnemarka». Hun dreiv også kafe sentralt i Geithus.
 3. Ørjansens butikk. Bildet viste innehaver samt bror og svoger.
  Bilder
 4. Skalstadgården der det blei drevet butikk fram til krigen. Her var det tivoli hvert år.
  Bilder
 5. Skinstad-gården der Arne Skinstad dreiv kjøttforretning. Det var rift om lungemosen som kom en gang i uka.
  Bilder
 6. Maler Hansen
  Bilder
 7. Ølkjører for Wrights bryggeri i Drammen, seinere overtatt av Aass.
 8. Antonsens bensinstasjon.
  Bilder
 9. Petter Thons sykkelverksted.
 10. David Løver hadde to forretninger: En som foruten elektrovarer også solgte ovner. Den andre solgte sportsartikler. Hver fredag fylte han bilen med radioer og dro til Sigdal og Eggedal. Kom som regel tom tilbake.
  Bilder
 11. En av Geithus 2 barberer.
 12. Solheimgården brant i 1935. 9 hus strøk med. (Omtale i Arbeiderbladet lagt ut på historielagets facebookside 7/3-18). Her var salg av ved, kol og koks, meieriutsalg for Vikersund Meieri, kjolebutikk, barnetøy m.m.
  Henrik Solheim døde før nybygget sto ferdig i 1936.
  Bilder
 13. Eriksens manufaktur var stor og assortert forretning der særlig utvalget av stoffer gjorde inntrykk på unggutten.
 14. Solheims buss- og transportforretning.
 15. Jossebua. Sagnomsust kiosk/kafe der innehaveren Josef Andreassen var særdeles fotballengasjert. Bygget var nokså skeivt og blei erstatta av nybygg.
  Bilder
 16. Karen Bjertnes kiosk med ukeblad, frukt og tobakk. Ukeblad hadde et stort marked i Geithus.
 17. Skretteberg-gården med Geithus andre barberer.
 18. Blomsterbutikk eksisterte 5-6 år.
 19. Langerud bokhandel var stor og blei overtatt av 2 døtre.
 20. Ruud Cafe i Solheimgården.
 21. Meieriutsalg nr 2 solgte melk fra Sønsteby Meieri.
 22. Hans Bakke solgte kull til faste kunder.
 23. Hontvedtbutikken under åsen var for fiffen i Geithus. Bilder
 24. Modum Samvirkelag hadde stor virksomhet på begge sider av gata. Avd. Nr 1 blei stifta i 1907 og fikk etter hvert filialer i Vikersund, Åmot, Strandgata, Steinbru og Formo. Bakeri blei starta i Geithus allerede i 1907. Seinere blei bakeri og slakteri samla i et stort bygg på vestsida, mens butikken lå på andre sida av gata. Det var både kolonial og manufaktur med stort utvalg. Det blei vist mange bilder fra Samvirkelaget, bl.a. av den første lastebilen som de kjøpte i 1937 og et uhorvelig svært kassa-apparat der hver ekspeditør hadde sin egen skuff.
  Bilder av samvirkelag i Modum
  Bilder av samvirkelaget i Geithus
 25. Geithus jernbanestasjon blei ombygd flere ganger. Det blei sprengt rom for 4 nye spor i berget i vest. Ny jernbanebru blei nødvendig som følge av elektrifiseringa. Denne var i utgangspunktet svært bratt. På trettitallet var brua samlingsplass for ungdommen som speida etter kullvogner. Med disse fulgte av og til en lossejobb.
  Bilder
 26. Jordmor Skauen.
  Bilder
 27. Sentral Hotell (seinere Øhrens). Behovet for hotell i Geithus knytta seg særlig til de mange tyske montørene som blei tilkalt for vedlikehold og reparasjon av maskinparken på fabrikkene.
  Bilder
 28. Eggens gjestgiveri på andre sida av Paddeevja.
  Bilder
 29. Geithus Hospits i Tangenvegen.
  Bilder
 30. Marius Berg var en velkjent og mangslungen person i Geithus. Han dreiv butikk ved Folkvang, men var vel så sterkt engasjert i musikk, idrett og sjakk. Det hendte at kundene måtte ekspedere seg sjøl mens han spilte sjakk.
  Bilder
 31. Området ved Folkvang kunne oppfattes som litt avsides på 30-tallet, men her fantes både tannlege, fotograf, hattebutikk, kafe og skomaker innafor kort avstand.
 32. Bye & Moens butikk på Majorud blei starta 1887 og hadde et nokså sikkert marked blant de ca. 500 som budde på andre sida av elva. Her kom den første frysedisken i Geithus.
 33. Tangedal dreiv butikk i Tomta. Han var sogning, og kona måtte oversette når det oppsto språkproblemer.
 34. Glass- og malermester Larsen holdt til nær Stalsberg og hadde et stort utvalg, bl.a. av materiell som trengtes til teknisk aftenskole.
 35. Blakers skobutikk hadde også manufaktur.
 36. Tangerud hadde butikk ved Sønsteby. I dette området var det jo mølle, meieri og Westad armatur.
 37. Skredder Tufte holdt også til ved Sønsteby.
 38. Nær Hjallens bruk var det en periode en kjøttbutikk.

Presentasjonen blei mottatt med applaus.

(Wermund Skyllingstad)