Omlaget - Arkiv

Dokumenter

Vedtekter:

Vedtekter (endret på årsmøtet i 2017)

 

Wermund Skyllingstad - Lagets leder i 22 år

Hans Wermund Skyllingstad døde i 2018:

31. oktober 2018 døde Hans Wermund Skyllingstad, 74 år. Da hadde han vært den trygge lederen i historielaget i mangfoldige år. Wermund styrte laget slik at det fikk stor oppslutning. Møtene på Folkvang samlet mange mennesker. Wermund ble med i historielagets styre i 1992, først som sekretær. Fra 1997 har han vært lagets leder og sekretær. Sammen med sin Randi skapte han en atmosfære som alle satte pris på. 

I 2013 fikk historielaget ved Wermund Modum kommunes kulturpris. Det var vel fortjent.

Vi lyser fred over Wermund Skyllingstads minne.

I Gamle Modum 2018 har Jon Mamen skrevet mer om Wermund. Se bakerst i heftet.

Randi Skyllingstad imponerte ofte. Her ser vi hennes kaker når laget fikk kulturprisen.
I 2013 fikk historielaget ved Wermund Modum kommunes kulturpris.
Bildet viser Wermund som mottar prisen av leder i hovedutvalg for kultur, Hilde S. Grønhovd.

Styret 2017:

Styremøte 10. januar 2018 hjemme hos Torild Grøterud. Året 2018 ble planlagt. Foran fra venstre: Signe Thunestvedt og Jorunn Stubberud , (økonomiansvarlig). Bak fra venstre: Per A. Knutsen (nestleder), Torild Grøterud, Eva Gundersen (medlemsansvarlig) og Wermund Skyllingstad (leder og sekretær).

Gunnar Hellerud var ikke tilstede.

Styret 2015:

Styremøte 6. januar 2016 hjemme hos Randi og Wermund Skyllingstad. Året 2016 ble planlagt før dette gode måltidet.
Bak fra venstre og rundt: Torild Grøterud, Per A. Knutsen (nestleder), Jorunn Stubberud, Gunnar Hellerud, Wermund Skyllingstad (leder og sekretær), Christoffer Bye (kasserer), Signe Thunestvedt, Steinar Meen (dataansvarlig).
Erling Løken var ikke med på dette styremøtet.
Fotograf: Randi Skyllingstad.

Styret 2014:

Styremøte 6. januar 2015 hjemme hos Per.
Fra venstre: Per A. Knutsen (nestleder), Signe Thunestvedt, Steinar Meen (dataansvarlig), Jorunn Stubberud, Gunnar Hellerud, Christoffer Bye (kasserer), Wermund Skyllingstad (leder og sekretær)
Erling Løken var ikke med på dette styremøtet.
Jan Fredriksen trakk seg fra styret midt i 2014 på grunn av dårlig helse.
Fotograf: Kona til Per.

Styret 2013:

Fra venstre: Per A. Knutsen (nestleder), Erling Løken, Wermund Skyllingstad (leder og sekretær), Jan Fredriksen,
Jorunn Stubberud, Bjørg Randi Hovde, Christoffer Bye (kasserer), Signe Thunestvedt, og Gunnar Hellerud.
Alle i styret var til stede på dette bildet.
Foto: Steinar Meen.