Besøk fra Ukraina i 2001

Ukrainerne hadde fri tillgang til svømmehallen på Furumo under hele besøket.
Besøk i Vikersundbakken
Fest på Folkvang
Ivan og barnebarnet
Bilde av alle gjestene
ved Åmot kirke

Bildene er lånt av Åse Hanna Fuhre og skannet.

Klikk på et bilde for å få se det stort.

Plaketten som nå henger på veggen i Folkvanglokalet.
Klikk for stort bilde

«Russiske» fanger i Modum under krigen

I siste del av krigen var det «russiske» krigsfanger i Modum. Flere av disse var fra Ukraina. I november 1944 kom det 134 personer som ble innkvartert på Folkvang i Geithus. En av disse var Ivan Stepanovitsh Sapa. Det utviklet seg et vennskap mellom fastbeboende og fanger. Fangene reiste hjem igjen i juni 1945. Det ble utvekslet adresser, men likevel mistet man kontakten med dem.

 

Kontakt og besøk i Ukraina

Først i 1997 klarte Helge Andersen å få kontakt med Ivan. I 1999 besøkte han Ivan i Ukraina.

 

Planlegging av besøk

I 2000 bestemte historielaget at de skulle invitere fanger og familiemedlemmer til Modum. De skaffet betydelige pengebeløp for å betale reisen. De fikk store beløp fra  Utenriksdepartementet, Modum kommune, Modum Sparebank og flere bedrifter (se heftet). Kanskje fikk de fra den Ukrainske Ambassaden i Stockholm også.

Historielaget hadde en utstilling i Vikersund med bilder og gjenstander innlånt fra private.

 

Historien om slavearbeiderne trykkes

Historier fra krigen og krigsfangene skrives og samles i et hefte:

«HISTORIEN OM IVAN STEPANOVYTSJ SAPA og andre slavearbeidere fra Øst-Europa».

Heftet er utlånt av Åse Hanna Fuhre og skannet
På første side og side 18 har gjestene skrevt hilsner
Klikk på bildet for se hele heftet

Ei uke på besøk i Modum i mai 2001

Mandag 14. mai ble de ukrainske gjestene hentet på Gardermoen. Kristian Wendelborg stilte med buss og. Wermund Skyllingstad og Åse Hanna Fuhre og vertsfamiliene hadde med seg et ukrainsk flagg. Når ukrainerne ankom og fikk se det ukrainske flagget så utbrøt Ivan et eller annet på norsk som han husket fra krigen. Randi Skyllingstad hadde bakt med kaker som blei servert i bussen på vei til Modum.

 

Tirsdag 15. mai var vel hviledag

 

Onsdag 16. mai var det rundtur i Modum. Blant annet Vikersundbakken, rådhuset hvor rådmann Kristian Linderud tok imot dem.  De besøkte også svømmehallen hvor de fikk gratis inngang, samt Gimle på Vestre Spone og stedet i Hovdeveien i Vikersund der ungdomshuset Fram stod.

 

Torsdag 17. mai var det feiring i Geithus.

 

Fredag 18.mai var det tur til Ringerike.

 

Lørdag 19. mai var det fest på Folkvang. Stort program  med blant annet Ukrainas ambassadør i Stockholm som avduket en plakett som nå henger på veggen i lokalet. Klikk for å se program og sanger

 

Søndag 20. mai var det fest i Åmot kirke.

 

Mandag 21. mai hjemreise.