Våre aktiviteter 2022

Utendørs møter vår 2022

Ramfoss 1951.

3. mai kl. 18 møter vi  Arnt Berget på Ramfoss.

Her var det i gamle dager tresliperi, arbeiderboliger med butikk og bakeri. Her har det også vært produksjon av terpentin og tjære av furuene på moene her.

 

Arnt Berget skal fortelle om virksomheten her i løpet av de siste 100 år. Han viser også noen bilder.

Ta med stol, varme klær og hvis du vil: en termos med noe varmt og noe å bite i. Du kan kjøre helt fram. Kjør til Kløftefoss og følg Ramfossveien vestover. Etter en liten kilometer går det nedover. Der er et veikryss. Ta til venstre der. Så etter drøye 500 meter er du nede på industriområdet ved elva. Trenger du transport så kontakt Eva Gundersen.

 

Krødsherad historielag kommer også.

 

Les mer om historien til stedet.

Arnt Berget vil guide oss på Ramfoss
Fra sommeravslutning ved Kanalen i 2019

7. juni samles vi til sommeravslutning ved mølleruinene ved Kanalen på Øya ved Vikersund.

Tur til Olsen Nauen klokkestøperi og museum

Busstur

24. august var det en flott busstur til Olsen Nauen Klokkestøperi og museum.

Møter høst 2022

Butikk på Sysle
Butikk på Sysle

6.sep.: Arnt Berget viser bilder og forteller om «Livet, og butikkene fra Vikersund og helt opp til Kløftefoss.

Arnt Berget forteller
Christopher Hornsrud

4. okt.: Foredrag om Christopher Hornsrud av Nils Henning Hontvedt som er forfatter av boka «Christopher Hornsrud».

Per Ole Buxrud

1.nov.: «Livet , og butikkene fra Åmot til Bingen, og Simostranda.» Birger Moen og Per Ole Buxrud.

Julebord

6. des.: Julebord. Trine Bjørnstad og Jon Wold underholder. Pris etc. kommer seinere.

Se hva vi har gjort før

Hvorfor lokalhistorie?

Mennesker har et grunnleggende ønske om å vite noe om fortida si eller samfunnet de tilhører. Ønsket kan like gjerne dreie seg om å forstå og vite noe om bakgrunnen til ruinene av ei gammel sag i bekken bak huset som å forstå hvordan Norge utviklet seg til å bli en stat. Dette grunnleggende ønsket har lokalhistorien og rikshistorien felles.

Lokalhistorie er et viktig middel til å finne sin identitet og sine røtter, den blir et bindeledd mellom mennesker som føler en tilknytning til de samme historiske hendelsene og de samme minnene om det som har vært. Slik bygger lokalhistorien en felles lokal bevissthet og en bevegelse. Det er ikke tilfeldig at lokalhistorie en gang ble regnet som et redskap til å nøre opp under nasjonal selvbevissthet.                                         (Lokalhistoriewiki.no)