Musikk av Erik Korsbøen

kr10,00

Lydfil med innspillinger av Erik Korsbøen.
Du kan laste ned filen kun til eget bruk. Det betyr at du ikke kan distribuere filen videre.

Felene fra Erik Korsbøen med feleskrin fra 1822

Kassett (lydfil) nr. 12 i Thure Lunds bygdemusikksamling

ERIK KORSBØEN

1. «Gul og Helena», av Hans A. Korsbøen
(jfr. s. 84 i Bygdemelodier 1).
2. «Den franske nordavind», ant. av Peder Korsbøen
(jfr. s. 118 i Bygdemelodier 2).
3. Korsbøenvalsen, av Erik Korsbøen.
4. «Rotheimsknut», halling.
5. Gammel Snarumsvals
(jfr. s. 83 i Bygdemelodier 1).
6. Gammel reinlender fra Simostranda.
7. Snarumsvalsen, av Hans A. Korsbøen
(jfr. s. 85 i Bygdemelodier 1).
8. Masurka, av Erik Korsbøen.
9. «Bjørnlokken», av Erik Korsbøen
(jfr. s. 80 i Bygdemelodier 1).
10. «Ristar’n», reinlender
(jfr. s. 82 i Bygdemelodier 1).